פסקי דין ליקויי בניה בנושא ריצוף מובאים להלן

פסקי דין ליקויי בניה בנושא ריצוף מובאים להלן. ת.א. 922/95 – בבית המשפט המחוזי בתל אביב. סלומון שמואל ואח’ נגד שיכון ופיתוח לישראל בע”מ ואח’. פסק דין מיום 28/05/03 של כב’ השופטת ציפורה ברון. ציטוט: “… עבודות הריצוף במקומות שונים בדירות התובעים לא בוצעו כהלכה ומן הראוי לתקן אותן. המהנדס פריידלין מציע שיש לבצע פרוק מרצפות וריצוף חוזר. לגבי הרצפה באחד החדרים בכל דירה קבע המהנדס פריידלין שיש צורך בריצוף במרצפות חדשות ואילו בחלקים אחרים מספיק לדעתו לבצע תיקונים מקומיים תוך שימוש במרצפות משומשות. אני סבורה ששימוש במרצפות משומשות יבליט שינויי גוון במרצפות ואין לחייב את בעלי הדירות להשלים עם רצפה שאינה אחידה מבחינת גוון וצורה.
המהנדס פריידלין קבע כי בשל עבודות הריצוף הנרחבות לא ניתן יהיה להשתמש בדירות בהן יתבצעו התיקונים בעת ביצוע העבודות. אלא שהוא קצב לפי דעתי, משכי זמן קצרים מדי. ביצוע עבודות הריצוף יצריך עקירת מרצפות בשטחים נרחבים, החלפת חול ומילוי. התיקונים כמתואר, גוררים אי נוחות ואף סבל, אבדן זמן ועגמת נפש. ביצוע התיקונים – בעבודות ריצוף, טיח וצבע – הם תוצאת ליקויים של ביצוע בלתי ראוי של עבודות.” ע.א. 1860/85 – בימ”ש מחוזי ירושלים כב’ השופט זילר. ציטוט: “לאור הסיכון בהחלפת 10% מהמרצפות ומאחר והחוזה דן במרצפות ולא בשטיח. על הנתבעת לשאת בהחלפת הריצוף כולו”.

ממ”ד

ת.א. 4720/99 – זגרון ואח’ נ’ א. עבאדה בע”מ, כב’ השופט מ. רניאל. ציטוט: “2.5.4 נקודות הכח בממ”ד – אין חולק כי 2 נקודות הכוח הקיימות בממ”ד הותקנו בגובה 85 ס”מ מהריצוף. לטענת המומחה מטעם התובעים, תקנות הג”א קובעות כי יש להתקין נקודות חשמל אלה בגובה 140 ס”מ מהריצוף וכן נדרש כי יהיו מוגני מים. לטענת מומחה הנתבעת, הן בחוות דעתו והן בחקירתו הנגדית, תקנות הג”א יחולו על התקנת מתקני חשמל ובידודם בממ”ד בשינויים המחוייבים על פי העניין.
השינוי המחוייב. לפי טענתו הוא כי כל השקעים בדירה הותקנו בגובה 85 ס”מ ולפיכך גם השקעים בממ”ד הותקנו באותו גובה (עמ’ 6 לפרוטוקול, שורות 31 – 22). אינני מקבל את חוות דעתו של המומחה מטעם הנתבעת. העובדה כי בחדרים האחרים של הדירה הותרנו השקעים בגובה זה אין בה כדי לחייב את הנתבעת להתקין את השקעים בממ”ד באותו גובה. אלא עליה לקיים את לשון תקנות הג”א. גם אם משתמשים בממ”ד כחדר, עדיין הוא ממ”ד הצריך להיבנות לפי הוראות לגבי ממ”דים. כמו כן לא נסתרה טענת התובעים כי השקעים אינם ממוגני מים.”

פרוזדור

ת.א. 17296/98 – שלום חיפה, כב’ השופט א. גנון מזרחי ואח’ גד אזורים בניין (1965) בע”מ. ציטוט: “(א) פרוזדור הדירה צר מדי – לדעת המומחה מדובר בפגם שאינו ניתן לתיקון סביר כיום שכן הנזק בעבודות התיקון יעלה על התועלת שבצידה. המומחה מעריך כי עלות התיקונים הינה 3,275 ש”ח וממליץ על פיצוי חלופי בגובה חצי מעלות התיקון (דהיינו – 1,637 ש”ח). לא קיבלתי את המלצתו של המומחה, דעתי היא כי יש לפצות את התובעים במלוא עלות התיקון, גם אם יחליטו אל שלא לבצע את התיקונים עקב המטרד שבצדם. יבחרו כך – יהיה הסכום פיצוי בגין עגמת הנפש ואי הנוחות עקב הליקוי שנותר.”

פסקי דין ליקויי בניה: חדרי שירותים

ת.א. 9789/90 – נווה יעקב נגד שיכון ופיתוח בע”מ, בית המשפט השלום בחיפה. כב’ השופטת ד”ר נ’ דנון. ציטוט: “בחדר האמבטיה אין כל חלון והאוורור הוא בדלת אל המרפסת. בית השימוש מאוורר על ידי חלון הפונה אל מרפסת מקורה ולה קורות משלושה צדדים ומעקה ותריס לצידה הפתוח החוצה. בתקנה 2.40 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואדרות) תש”ל: חדר שירות יאוורר באחד האמצעים האלה:

(1) חלון נפתח לאוורי החוץ.

(2) פתח בדלת אטומה – צינור אוורור נפרד פתוח בכיוון אחד, צינור מאסף או צינור מצוייד במאוורר מכני (אקזוסטר). התובע העיד כי מרפסת השירות מוגנת בתריס בלבד שאין אפשרות להשאירו פתוח, כי היא תהווה מקור לפריצה. מעבר למרפסת קיים מגן כביסה וגגון כך שאין מספיק אוורור. כתוצאה מכך, מתמלאת תקרת האמבטיה בעובש ועל התובע לסיידה מידי שנה בשנה. מרפסת מקורה עם מעקה ותריס דומה יותר לחדר והאוויר הנמצא בה אינו אוויר חוץ, כאשר התקנה מציינת אוויר חוץ היא אינה מתכוונת לאוויר חדר אלא לאוויר פתוח שאינו חסום על ידי קירותיו של חדר.

הצעתו של מהנדס התובע הינה להתקין מאוורר מכני עם חיבור חשמלי וצינור אוורור עד לאוויר החוץ, והיא נראית לו. העלות לשני חדרי השירות, 2 יחידות לפי 650 ש”ח ליחידה, הינה 1,300 ש”ח.” ת.א. 10456/90 – עוזר ששון ואח’ נגד א’ עבאדה בע”מ ואח’, בית המשפט השלום בחיפה, כב’ השופטת ד”ר נאוה דנון. ציטוט: “המומחה וגמן טעה כאשר קבע כי אין צורך במאוורר מכני כאשר האוורור הינו אל מרפסת משק סגורה ומקורה או אל חדר כביסה. על פי התקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) התוספת השנייה תש”ל 1970.

המשך פסקי דין ליקויי בניה

חלק ב’ סימן ד’ סעיפים 2.40, 2.44 ו – 2.45. יש להתקין אוורור מכני כאשר האוורור אינו אל אוויר חוץ. אוויר חוץ פירושו מחוץ לבניין ולא בתוכו, לרבות בתוך מרפסת מקורה… פירוט העלויות של השלמת האוורור המכני בדירות השונות הינו לפי חוות הדעת שצורפו לכתבי התביעה מטעם מומחה הדיירים… …מזווה וחדר ארונות מוגדרים בתקנות כחדר שירות – סעיף 2.01, והינם חייבים באוורור כנ”ל.” ת.א. 4720/99 – בבית המשפט השלום בחיפה, כב’ השופט מ. רניאל, זגרון יהודה ואסנת נגד א. עבאדה בע”מ, מיום 17/12/01. ציטוט: “2.4.2 מרחקי המתקנים התברואתיים – המומחה מטעם התובעים קבע כי מרחקי המתקנים התברואתיים בחדר האמבטיה והשירותים אינם עומדים בת”י 1205.3.
המומחה מטעם הנתבעים לא חלק בחוות דעתו על קביעותיו העובדתיות. אך טוען כי התקן אינו מחייב שכן ניתן לבצע על פי הנחיות המתכנן. בחקירתו הנגדית מודה המומחה מטעם הנתבעת שכאשר אין מידות בתוכניות. הביצוע צריך להיות לפי התקן ובכל מקרה התקן מחייב שכן הוא חלק מהל”ת (עמ’ 6 לפרוטוקול, שורה 7 לפיכך אין מחלוקת בין הצדדים כי המרחקים בין המתקנים התברואתיים אינם לפי התקן. עלות התיקון לפי חוות דעת מומחה התובעים, שלא נסתרה, היא 1,050 ₪.”

פסקי דין ליקויי בניה: דיפון אמבט

ת.א. 934/85 – ורדי ואח’ נגד מליבו ישראל בע”מ ואח’, בית המשפט המחוזי בחיפה. קבעה כב’ השופטת ט’ שטרסברג-כהן. ציטוט: “התובעים עותרים לפיצוי עקב הצורך בדירתם של סולומון ופולק במילוי חול מתאים לאמבט. המומחה מציין בחוות דעתו כי מקובל ומותר להתקין אמבטיה ללא מילוי חול תחתיה. אם כי בחקירתו ציין שאין ספק שעדיף מילוי חול. מאחר ולדעת מומחה עדיף מילוי חול, ראוי שייפסק פיצוי. בין עקב בחירת ההתקנה המועדפת פחות, ובין עקב אי הנוחות בשימוש. הפיצוי שייפסק לתיקון החלל מתחת לאמבטיה הוא על פי הערכת המומחה בחקירתו בבית המשפט. 600 ₪.”

פסקי דין ליקויי בניה: שטח דירה

ע.א. 6025/92, 558/93, 30/93 – בית המשפט העליון (לוין, דורנר, בייניש), פד”י נ (1) 826. צמיתות 81 בע”מ נגד חרושת חימר בע”מ ואח’. בענין: ורדי ואח’ נגד מליבו בע”מ; מליבו בע”מ נגד ורדי ואח’. מתוך ערעור על פסק הדין 934/85 הנ”ל, ציטוט: “…ואולם, כאשר מצמידים את המונח “שטח ברוטו” למילה “דירה”. הרי על פי מובנו הטבעי והרגיל של המשפט השטח המדובר מתייחס לדירה בלבד. לדעתי, אין זה סביר כי מי שאינו נמנה על חוגי המקצוע בענף הבניה יעלה על דעתו, כי שטח דירתו ברוטו כולל גם חלקים במדרגות, בפיר המעלית, בחניה וכדו’. …מסקנתי היא איפוא כי חברת הבניה חייבת בפיצוי הדיירים בשל השטח החסר.”

לקבלת הצעת מחיר בקליק לחצו כאן
או בטלפון במספר: 055-6657890

עדן טויטו
עדן טויטו
2023-05-01
באפריל 2023 איתי ביצע לנו בדק בית טרום המסירה (דירה 6 חדרים) ואנחנו מרוצים מאוד! הדוח הצביע על ליקויים בשווי עשרות אלפי שקלים שאין סיכוי שהייתי מוצא לבד! תודה רבה איתי.
אירה אפריאט
אירה אפריאט
2023-04-24
מאוד מקצועיים, מומלץ בחום
מרים לוין
מרים לוין
2023-03-12
יניב בודק יעיל מקצועי ונעים...מומלץ ביותר!!
וילי אסור
וילי אסור
2023-03-08
יחס אישי מקצועיות שרות מעל המצופה
ברכהחוה אהרון
ברכהחוה אהרון
2022-11-07
אנחנו מבקשים להמליץ בחום רב על חברת אינספקט לבדק בית כחברה מקצועית, אמינה יסודית, בעלת מוניטין וניסיון רב, קשובה לצרכי הדיירים. הדוח שנתקבל היה מפורט מעל המצופה. נשמח להמליץ לכל דורש כאמור בחום רב. יישר כחם !!!
Christian Lior Corpuz
Christian Lior Corpuz
2021-08-10
מאוד יסודי, מקצועי בבדיקה. מרוצה מאוד מהשירות שניתן על ידי אינספקט ופן האישי ממליץ

מעוניינים להיכנס לדירה בבטחון ?

השאירו פרטיכם ואנחנו נעזור לכם

    מעוניינים להיכנס לדירה בבטחון ?

    השאירו פרטים ותוכלו להיות בטוחים

      חברת קידום אתרים אורגני חברת קידום אתרים אורגני
      Call Now Button