קיימים סוגים שונים של ליקויי בניה הנגרמים מסיבות שונות. את ליקויי הבניה ניתן לסווג לכמה סוגים: ליקויי בניה קוסמטיים, ליקויי בניה בעלי משמעות בינונית וליקויי בניה בעלי משמעות גבוהה.

מטרת עמוד זה היא לייצר מאגר ליקויי בניה הכולל הסבר, תמונות להמחשה, רמת סיכון, אופן טיפול ועלות תיקון. כאשר תרצו לבצע בדיקת ליקויי בניה בביתכם תוכלו להיעזר בדף זה על מנת לקבל יותר מידע כיצד לפעול.

למען הסר הספק, המידע המוצג בדף זה אינו תחליף לחוות דעת מקצועית הנעשית ע”י אנשי מקצוע ע”י “בדק בית”, אלא מתן אינדיקציה ראשונית לגבי ליקויים בביתכם.

ליקויי בניה קוסמטיים הם קלים לזיהוי היות והם מופיעים על פני השטח, כלומר, על החלקים הנראים לעין. חשוב לדעת שלעיתים ליקויים אלה יכולים להיות גם מסוכנים היות והם רק החלק הנראה של בעיה חמורה יותר.

באופן כללי, ליקויים אלה פוגעים בעיקר במראה ובעיצוב הבית. הסיבות להופעת ליקויים אלה הן בעיקר שימוש בחומרים פגומים או לא מתאימים, ביצוע רשלני או סדר פעולות לא נכון. תיקון פני השטח של ליקויים אלה לא תמיד יועיל היות והם עלולים להופיע מחדש לאחר זמן קצר ולכן דורשים טיפול מקיף יותר. בנוסף, בבואנו לערוך בדיקת ליקויי בניה לא נשכח כי אין שום סיבה שיהיו ליקויים אסתטיים בדירה שעלתה מאות אלפי ואף מיליוני שקלים.

ליקויי בניה – פגם בפרופיל

ליקויים בחלונות – חלונות הם פתחים. תוך כדי עבודות באתר הבניה, ציוד עלול להיפגע ולהינזק. במקרה זה, ניתן לראות כיצד נפגע פרופיל החלון והתעקם. על הקבלן קיימת החובה לתקן את הפרופיל הפגום.

ליקויי בניה – אבן קופינג שבורה

אדנים שבורים – כאמור, במהלך הבניה חלק ממרכיבי המבנה נפגעים ומוטלת על הקבלן החובה לפרקם ולהחליפם.

ליקויי בניה – ברז מים חלוד

ברז לקוי – כאשר מאבזרים מרפסת שמש חשוב לבחור אביזרים המיועדים לתנאי חוץ. כפי שניתן לראות בתמונה, ידית הברז שהותקנה במרפסת השמש לא מתאימה לתנאי חוץ ולכן צוברת חלודה והיא תתפורר בשלב מסוים, מה גם שאין סיבה שנראה בביתנו אביזרים חלודים.

ליקויי בניה – עיגון לקוי

חבל כביסה לא מעוגן כראוי – מעבר לליקוי האסתטי מדובר גם בליקוי פרקטי. ניתן לראות כי חבל הכביסה מחובר בבורג אחד בלבד. חבלי הכביסה הם מסוג הדברים שהקבלן אמור לדאוג להם ולא הדייר ששילם מאות אלפי שקלים ויותר בתמורה לדירתו.

חברת בדק בית איכותית תשים לב גם לפרטים הקטנים, שחשובים לדייר ביום יום ותדרוש מהקבלן לתקן ליקויים מכל סוג, קטנים ככל שיהיו.

ליקויי בניה – כנפי תריסים פגומות

תריסים – מטרת התריסים הינה למנוע מעבר של אור, רוח וקול ולכן סגירתם חשובה. כאשר תריסים לא נסגרים כראוי יחשב הדבר כליקוי בניה. כפי שניתן לראות, לעיתים תריסים אינם מותקנים כראוי או נפגעים במהלך עבודות הבניה. תריסים אלה יש להחליף.

ליקויי בניה – טיח לקוי ללא אף מים

קורה חיצונית אטומה באופן לקוי – קורות חיצוניות שכאלה נבנות בדר”כ במרפסות שמש על מנת שיספקו הצללה. הקורות עשויות בטון ועל מנת לתת להם מראה אסתטי מטייחים אותן בטיח אטום. כאשר הטיח האטום לא מבוצע כראוי חודרים תחתיו מים הגורמים לו לקרעים כפי שניתן לראות בתמונה.

ליקויי בניה בעלי משמעות בינונית מופיעים בעיקר על פני השטח. לליקויים אלה השפעה ברמה הפרקטית ולעיתים גם הבריאותית. כמו הליקויים האסתטיים, חשוב לדעת שליקויים אלה יכולים להיות גם מסוכנים במידה ועומדת מאחוריהם בעיה חמורה יותר.

באופן כללי, ליקויים אלה עלולים להוות סכנה בטיחותית או בריאותית ובנוסף פוגעים במראה ובעיצוב הבית. הסיבות להופעת ליקויים אלה הן בעיקר שימוש בחומרים פגומים או לא מתאימים, חוסר תשומת לב או ביצוע רשלני. בדומה לליקויים האסתטיים, תיקון פני השטח של ליקויים אלה לא תמיד יועיל היות והם עלולים להופיע בשנית לאחר זמן קצר.

ליקויי בניה – סביבת הברז

ברז לקוי – כאמור, למרפסת שמש חשוב לבחור אביזרים המיועדים לתנאי חוץ. מלבד הידית החלודה, הרוזטה בתמונה אינה צבועה כראוי וקיים מרווח בינה לבין הקרמיקה. רווח זה יאפשר חדירת מים אל הקיר ויעלה את רמת הלחות בתוכו. חדירת המים עלול להוביל להיווצרות שלפוחיות בצידו הפנימי של הקיר ולהתפוררות הצבע.

ליקויי בניה – קילופי צבע

שלפוחיות צבע – כפי שתיארנו, לחות ורטיבות בקיר מביאות להיווצרותן של שלפוחיות צבע. על מנת לתקן את המצב, לא מספיק לצבוע מחדש את הקיר היות והצבע יתפורר שוב כעבור זמן קצר. הדרך הנכונה לתיקון הליקוי היא לבדוק את מקור הרטיבות, לבצע איטום כנדרש, להסיר את הצבע והטיח המקולפים וליישמם מחדש.

ליקויי בניה – שקעים לקויים

אביזרי חשמל שאינם מקובעים לקיר – מעבר לליקוי האסתטי, חשוב לזכור שחשמל עלול להיות מסוכן. שקע, או מתג חשמליים שלא הותקנו כראוי מהווה ליקוי בניה אסתטי ובטיחותי. סיבות לליקוי כזה יכולות להיות שהקיר עליו מותקן השקע אינו מפולס או מתפורר, מה שגורם להינתקות השקע מהקיר.

ליקויי בניה – פגמים באריחי קרמיקה

קרמיקה בלתי מפולסת – התקן הישראלי מחייב התקנת קרמיקה באופן מפולס. כאשר קיימות שקיעות או בליטות של קרמיקות יש לפרקן ולהתקינן מחדש באופן מפולס. התקנה לא מפולסת של קרמיקות מביאה להצטברות לכלוך, קושי בניקיון או חדירת רטיבות אל פנים הקיר. בנוסף, קרמיקה בולטת תישבר או תיסדק ביתר קלות.

ליקויי בניה – אדן חלון לקוי

חלל פתוח בין אדן החלון לקיר – החלל מהווה כשל באיטום הקיר ויביא לחדירת מים אל פנים הקיר בשלב ראשון ולהתקלפות הצבע והטיח בשלב שני. יש לאטום את הפתח או להחליף אדן.

מעקה בגובה נמוך מהתקן – התקן הישראלי מחייב התקנת מעקה לאורך מהלך המדרגות בגובה של 90 ס”מ לפחות בעוד שבמרפסות נדרשת התקנת מעקה בגובה 110 ס”מ לפחות. ליקוי מסוג זה עלול להוביל לפציעה או גרוע מכך כתוצאה מנפילה מעבר למעקה המרפסת או כתוצאה ממעידה בעת ירידה/עלייה במדרגות.

סדקים נוהגים למיין לשלושה סוגים עיקריים כאשר כל סוג עלול לגרום לנזק מסוג אחר.

הסוג הראשון הוא ‘סדקים קונסטרוקטיביים’ אשר עלולים לגרום לנזק המסכן את יציבות המבנה, כולו או חלקו.

הסוג השני הוא ‘סדקים לא קונסטרוקטיביים’ אך יפגעו במערכות הבניין כמו מערכת הבידוד, האיטום או שיגרמו לתזוזה של חלונות, דלתות ועוד.

הסוג השלישי הוא ‘סדקים אסתטיים’ הפוגעים במראה של הנכס. חשוב לציין כי רב הסדקים שאנו רואים במבנים חדשים בשנים הראשונות הם סדקים מסוג זה והם נובעים לרב “מהתיישבות” הבניין על הקרקע. התיישבות המאופיינת בשקיעה מזערית ובלתי מסוכנת של המבנה.

ליקויי בניה בעלי משמעות גבוהה הינם ליקויים קונסטרוקטיביים חמורים המסכנים באופן ממשי את יציבות המבנה כולו או חלקו. לא נעמיק בליקויים מסוג זה כי ליקויים חמורים שכאלה בדר”כ יתגלו הרבה לפני שהבניין יאוכלס ע"י הגורמים המבצעים את הפרויקט.

דוגמאות לליקויים כאלה הם ליקויים שהביאו לאסון וורסאי או לקריסת המרפסת בפרויקט של גינדי בחדרה.

לקבלת הצעת מחיר בקליק לחצו כאן

איתור ליקויי בניה עם חברת אינספקט

איתור ליקויי בניה

חברת אינספקט מתמחה מזה שנים באיתור ליקויי בניה ברמה המדויקת ביותר, זאת תוך השלמתו של בדק בית על ידי אנשי המקצוע המיומנים והמומחים בתחומם. כך למעשה חברתנו מגשימה את חזונה ומספקת בעבור כל דורש את שירותי הפיקוח ובדק הבית המתקדמים והיסודיים ביותר. חברתנו תבחן כל פרט ופרט בבית החדש שלכם, זאת על מנת לוודא כי הוא אכן ראוי למגורים ויאפשר לכם מחייה נוחה ומתגמלת בו למשך שנים ארוכות. אין סיבה לסבול מליקויים מרגיזים או מסוכנים, טפלו בהם עכשיו והבטיחו מגורים נעימים ונינוחים בבית החלומות שלכם.

סוגי ליקויי בניה נפוצים

בעת ביקורת ליקויי בניה, אנו עשויים להיתקל במגוון רחב של בעיות אשר כוללות גם את הנקודות הבאות:

  • ליקויים בטיחותיים – ליקויים אלו עלולים לגרום לסכנת חיים ויכללו גורמים כגון מעקה לא תקין למדרגות, סורגים נמוכים מידי במרפסת ואף בניה לא תקינה של הממ"ד.
  • ליקויים בחיפוי המבנה ובקירות – אלו יהיו ליקויים אשר נובעים מחוסר טיפול ברטיבות טרם השלמת משימת הבנייה. כלומר, הליקויים נוצרים עקב רטיבות או נזילות מים ואלו יגרמו לסדקים בקירות.
  • פגיעה באיכות החיים של הדיירים – כלל הפגיעות במערכת המים והאינסטלציה, בעיות של בידוד תרמי ועוד. ליקויים אלו לא מסכנים חיי אדם אך פוגעים באיכות החיים של הדיירים ומורידים את ערך הנכס.
  • ליקויים אסתטיים – גם ליקויים אלו לא מסכנים חיים, אך הם כן פוגעים בנראות הדירה ובאווירה אשר קיימת בה. לרוב יכללו צביעה לא מקצועית, טיח לא מיושר (גליות), סדקים בקירות, חוסר אחידות בריצוף ועוד…

ביקורת ליקויי בניה – כך זוכים בבית בטוח ונוח

חשוב להבין כי ליקויי הבניה עלולים להתגלות בכל בית, בין אם מדובר בדירת יד שניה אשר עמדה ריקה במשך תקופה ארוכה ובין אם מדובר על דירה חדשה שזה הרגע עברה שיפוץ מקיף. כך או כך, חברת אינספקט תסייע באיתור הכשלים הללו ותכוון אתכם ואת הקבלן לביצוע התיקונים הנדרשים על מנת להפוך את הדירה לבית בטוח ונוח.

ליקויי בניה - בדיקת ליקויי בנייה על ידי חברת אינספקט

בדיקת ליקויי בניה

שירותיה המיומנים של חברת אינספט המקצועית מעניקים לכל אדם את האפשרות שבביצוע בדק בית איכותי אשר יבטיח כי יאותרו ליקויי בניה שונים בכל מקום בו קיימים. לרשותכם עומד צוות מיומן ומקצועי של אנשי מקצוע מוסמכים ומנוסים אשר משלימים את עבודתם בשיטה ייחודית ואיכותית ובאמצעות הציוד החדשני והמתקדם ביותר בתחום. נשמח לעמוד לשירותכם בכל ולסייע בביצוע כלל הבדיקות ההנדסיות הנחוצות לכם ברגעים אלו.

דוח ליקויי בניה על ידי המקצוענים

בעוד שישנם ליקויים בדירה או בבית החדש שניתן יהיה להבחין בהם באופן מיידי, הרי שישנם גם ליקויים אשר אינם גלויים ודורשים את השימוש במכשור חדשני ומתקדם בכדי לזהותם. חשיבות איתורם של ליקויי בניה הינה רבה מפני שהם עלולים לפגוע באיכות החיים של דיירי המבנה, זאת הן מבחינה בטיחותית והן מבחינה אסתטית. בשעה שאתם פונים אל שירותיה של חברה מקצועית אשר מתמחה בביצוע כלל הבדיקות ההנדסיות הנחוצות בכדי להבטיח כי המקום אכן עומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

כולנו כבר יודעים כי עלינו יהיה להישמר בכדי להבטיח את קבלת המענה הנחוץ לנו, כך שחשוב יהיה לוודא כי אתם אכן נעזרים באנשי המקצוע המובילים בתחומם, אלו אשר מחזיקים בניסיון רב שנים בתחום והינם מוסמכים לעבודה אשר עומדת בפניהם כמו גם בהפקת דוחות ליקויים מפורטים ומסודרים. אל תתפשרו על השירות המוביל בתחום, וכך תוכלו להבטיח את השלמת איתור ליקויי בניה במיומנות ובאופן המדויק ביותר.

ביקורת ליקויי בניה מקצועית עם אינספקט

במידה וגם אתם עומדים בפני כניסה לדירה חדשה, חשוב יהיה לא לתת להתרגשות לשלוט עליכם ולא לוותר על עריכה של ביקורת ליקויי בניה על ידי המקצוענים. הנכם מוזמנים לפנות אל חברת אינספקט המיומנת ולהבטיח את קבלת השירות המוביל בתחום אשר משלים את כלל הבדיקות הנחוצות ומאתר כל ליקויי בניה או אי התאמות. לקבלת מידע נוסף בנושא והצעת מחיר משתלמת במיוחד, השאירו פרטים באתר החברה כבר היום.

לקבלת הצעת מחיר בקליק לחצו כאן

או בטלפון במספר: 055-6657890

מעוניינים להיכנס לדירה בבטחון ?

השאירו פרטיכם ואנחנו נעזור לכם

מעוניינים להיכנס לדירה בבטחון ?

השאירו פרטים ותוכלו להיות בטוחים

חברת קידום אתרים אורגני חברת קידום אתרים אורגני
Call Now Button