חוק המכר (דירות), תשל”ג-1973

חוק זה נחקק ב-1 לאוקטובר שנת 1973 והוא חל על כל דירה שנרכשה או נבנתה לאחר מכן.

חוק המכר (דירות) נועד להסדיר את היחסים בין מוכר לקונה בעסקאות נדל”ן ומתייחס לזכויות ולחובות של כל אחד מהצדדים. בתחילת החוק נקבע מה הוא ‘מפרט המכר’ וכיצד יש למלאו. החוק מחייב כל מוכר דירה לצרף לחוזה המכר ‘מפרט מכר’ והוראות תחזוקה ושימוש. בנוסף, נקבע בחוק כי כל שינוי במפרט המכר דורש את חתימתם של שני הצדדים.

סעיף 4 (א) לחוק מסביר מתי ייחשב שהמוכר (הקבלן לדוגמא) לא קיים את חיוביו כלפי הקונה.

מפורטים בסעיף 6 מצבים, לדוגמא, המצב הראשון הוא כאשר הדירה או כל פריט שבה שונים ואינם תואמים למפרט המכר, לתקנות או לתקנים.

באופן כללי, החוק קובע כי על המוכר (בדר”כ הקבלן) לציין במפרט הדירה את ליקויי הבניה המצויים בדירה בעת המכירה ועל הקונה להיות מודע להם. החוק קובע כי אם נמצאו ליקויים שלא צוינו במפרט תחול חובת התיקון על המוכר לפי הגדרת הליקוי. החוק מגן על הקונה מכיוון שהוא הנפגע העיקרי מקניית דירה לקויה ואילו מלוא האחריות מוטלת על המוכר.

במקרים בהם הקונה גורם לנזק לאחר הקנייה, ואילו המוכר הוכיח זאת, לא תחול חובת תיקון הנזק על המוכר.

החוק קובע מה משך תקופת הבדק ומה משך תקופת האחריות.

תקופת הבדק מתחילה להיספר מהיום בו נמסרה הדירה לקונה, ומשכה תלוי במרכיב הנבדק:

(1) ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות, לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים

(2) ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה – שנתיים

(3) כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודוודים – שלוש שנים

(4) ליקוי בפיתוח חצר – שלוש שנים

(5) כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי – שלוש שנים

(6) כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מרזבים, דלוחין, ביוב וכו’ – ארבע שנים

(7) כשל באיטום המבנה – ארבע שנים

(8) סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ”מ ברכיבים לא נושאים – חמש שנים

(9) התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ – שבע שנים

(10) כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת

תקופת אחריות נמשכת תמיד כ-3 שנים ותחילתה בתום תקופת הבדק, שכאמור, משתנה בהתאם לרכיב הנבדק.

לצפייה בנוסח החוק המלא והמעודכן

לקבלת הצעת מחיר בקליק לחצו כאן

או בטלפון במספר: 055-6657890

מעוניינים להיכנס לדירה בבטחון ?

השאירו פרטיכם ואנחנו נעזור לכם

מעוניינים להיכנס לדירה בבטחון ?

השאירו פרטים ותוכלו להיות בטוחים

חברת קידום אתרים אורגני חברת קידום אתרים אורגני
Call Now Button